Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Penamatan Kempen Digital Smart Deposit

8 Jun 2021

 

Para Pelanggan yang Dihargai,

 

Kempen Digital Smart Deposit akan ditamatkan pada 30 Jun 2021.

Terma dan Syarat bagi Kempen Digital Smart Deposit akan diperbaharukan bermula dari 29 Jun 2021.

 

Sila klik pautan berikut untuk merujuk Terma dan Syarat Kempen Digital Smart Deposit: