Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting:

Semakan Terma dan Syarat Pembiayaan Dan Perkhidmatan Perdagangan

Pelanggan yang dihormati,

 

Kami dengan sukacitanya memaklumkan kepada anda bahawa Terma dan Syarat Kewangan dan Perkhidmatan Perdagangan telah dipermudahkan untuk pemahaman yang lebih mudah, dan untuk memasukkan prinsip perawatan yang adil.

 

Lawati www.cimb.com.my di bawah Halaman Perniagaan, bahagian Kewangan Perdagangan untuk melihat Terma & Syarat yang disemak semula yang tersedia dalam bentuk elektronik dan untuk mendapatkan Borang Permohonan Perdagangan yang dikemas kini.

 

Terima kasih.