Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) dan Kadar Keuntungan Indikatif bagi Akaun Baru/Diperbaharui

Tarikh Berkuat Kuasa: 01 Ogos 2020

Tempoh 6 Bulan
Kadar Keuntungan Indikatif 1.80% setahun
Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) kepada Pemegang Akaun 50% atau lebih
Pelaburan Minima RM1,000

Nota: Kadar adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa.

Akaun Pelaburan Berjangka-i (TIA-i): Kadar Pulangan Sebenar bagi Akaun Sedia Ada

Kali Terakhir Dikemas Kini: 16 November 2020

 

Tanpa Promosi

Promosi

Tempoh (Bulan)

6 6
Kadar Pulangan kepada Pemegang Akaun 2.55% 2.25%

Nisbah Perkongsian Keuntungan (PSR) 

(Pemegang Akaun : Bank)

50 : 50 50 : 50
Tarikh Berkuat Kuasa 1 Okt 2020 - 31 Okt 2020 4 Ogos 2020 - 31 Okt 2020

Nota: Prestasi pelaburan masa lalu bukan petunjuk bagi prestasi masa hadapan.