Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Skim Jaminan Modal Kerja-i

Fi jaminan adalah 1% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Jaminan Flexi-i

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan tahunan akan ditanggung oleh Bank dan berbeza dari 0.5% hingga 1.85% setahun untuk bahagian bercagar, dan dari 0.8% hingga 2.15% setahun untuk bahagian tidak bercagar.

Skim Bizjamin-i

  Bahagian Tidak Bercagar Bahagian Bercagar
Fi Jaminan 0.75% - 4.00%  0.50% - 3.20%
 • Fi jaminan dan cukai yang dikenakan (jika ada) akan ditanggung oleh pelanggan.

Skim Kemudahan Agromakanan-i

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan adalah 0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

PKS - Semua Sektor Ekonomi-i

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan ditanggung oleh Bank.

Skim Pembiayaan Teknologi Hijau-i 2.0 

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • 60% perlindungan jaminan oleh CGC.
 • Fi jaminan sebanyak 0.5% setahun termasuk GST akan ditanggung oleh pelanggan.

Skim Kemudahan Automasi dan Digital PKS-i

 • Fi jaminan yang perlu dibayar terlebih dahulu adalah 0.5% setahun .

Skim Jaminan Automasi dan Digital-i

 • Fi jaminan yang perlu dibayar terlebih dahulu adalah 0.75% setahun.

Skim Jaminan Danajamin PRIHATIN-i

 • Fi Jaminan perlu dibayar kepada Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad setiap tahun, berdasarkan penilaian risiko.
 • Fi pemprosesan dan pemantauan perlu dibayar kepada Danajamin Nasional Berhad pada kadar 0.2% (20bps), pada tahun pertama dan pada 0.1% (10bps) bagi tahun-tahun berikutnya.

Skim Jaminan Kerajaan-i — PRIHATIN

 • Fi jaminan perlu dibayar terlebih dahulu dan tertakluk kepada had pembiayaan.
Fi Jaminan Kadar Fi
RM10.0 juta dan ke bawah 0.75% setahun
Melebihi RM10.0 juta sehingga RM20.0 juta 1.0% setahun