Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Skim Jaminan Modal Kerja-i

Fi jaminan adalah 1% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Jaminan Flexi-i

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan tahunan akan ditanggung oleh Bank dan berbeza dari 0.5% hingga 1.85% setahun untuk bahagian bercagar, dan dari 0.8% hingga 2.15% setahun untuk bahagian tidak bercagar

Skim Bizjamin-i

  Bahagian Tidak Bercagar Bahagian Bercagar
Fi Jaminan 0.75% - 4.00%  0.50% - 3.20%
 • Fi jaminan dan cukai yang dikenakan (jika ada) akan ditanggung oleh pelanggan.

PKS - Semua Sektor Ekonomi-i

 • Fi pemprosesan dikecualikan.
 • Fi jaminan ditanggung oleh Bank

Skim Kemudahan Agromakanan-i

 • Fi pemprosesan dikecualikan
 • Fi jaminan adalah 0.5% setahun yang perlu dibayar terlebih dahulu.

Skim Pembiayaan Teknologi Hijau-i 2.0 

 • Fi pemprosesan dikecualikan
 • 60% perlindungan jaminan oleh CGC
 • Fi jaminan sebanyak 0.5% setahun termasuk GST akan ditanggung oleh pelanggan