Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah saya layak untuk memohon CIMB Plug n Pay? Bolehkah sesiapa memohon?

Secara umum, perniagaan anda mestilah sebuah entiti perniagaan sah yang didaftarkan di Malaysia dan aktiviti perniagaan yang tidak bercanggah dengan peraturan Bank Negara Malaysia. Walau bagaimanapun, semua permohonan masih tertakluk kepada kelulusan CIMB Bank atas dasar kes.

Mencari Lebih Banyak Soalan?